Коктейль супер инфо


КОКТЕЙЛЬ (Сүйүү, жек көрүү, мансап тууралуу жашоодогу чыныгы окуялардан алынган сериал)

№757 5-11-май, 2017-ж.

Бишкектин борбордук көчөсүндө капкара түстөгү Гелендваген күнгө чагылыша зуулдап баратты. Мотордун күрүлдөгөн үнү ачуулуу чыгат. Дегеле бул унаа өзү ачуулуу көрүнөт. Күр-р... Газды баскан сайын рулда отурган Арсен маашырланып баратты. Унааларды кыйгап өткөн жол тандабастын жүрүшү ишенимдүү. Күркүрөп чыккан үнүнө тышкы көрүнүшү да дал келген, жүрүшү бир учурда орой да, назик да көрүнгөн бул жол тандабас рулда бараткан адамдын да өпкөсүн көптүрүп, текеберлентип жибермей касиети бар. Ананчы, бул унааны суктана карагандар четтен чыгат. Анын ичинде ким отурганына маани бербей эле, жөн гана классы бийик Гелендвагенди эле сыйлап жол бошото калгандар канча дейсиң?!
Алдыда жол чыракта кызыл жарык күйдү. Тормозду тээп жатып, Арсен аны менен катарлаш дал өзүнүкүндөй болгон ак түстөгү унаа токтогонун байкады. Ал бир кезде ушундай ак түстөгүсүн да айдап көргөн. Бирок ал өзүнүкү эмес болчу...
Ак Гелендвагенди кыз айдап бара жаткан экен. Терезесин түшүрүп, кара көз айнегин мурдуна кондурган селки унаанын салонунан чыккан музыканын ыргагына билинер-билинбес кыймылдап, рулду кармап алып бийлеп келе жатыптыр. "Ошолбу?" Арсен өзүнө-өзү суроо берди.
Балким, мындан үч же төрт жыл мурун болсо, Арсен өзү биринчи даап "сен Бегимайсыңбы?" деп сурай алмак эместир, бирок ал азыр башка Арсен, өзүнө ишенген, көздөгөнүнөн кайра тартпаган, тартынбаган, өз чөйрөсүндө кадыры бар Арсен. Караңгылатылган айнекти түшүргөн жигит кыз тарапка карады да "Ау, чоң кыз?" деп үн салды. Кыз аны карай берди да, көз айнегин шашып ала калып, таң калганын жашырбай "Арсен?.." деп суроолуу карады. Жигит аны бой көтөргөн, кытмыр жылмаюу менен карап туруптур.
– Тигиндей токтосоң...- жигит көчөнүн аркы бетин карай жол жаңсап, унаасы менен зуулдап барып токтоду. Ошол экен, Бегимай тура. Жигит кымыңдап алган.
Жигиттин унаасы күрүлдөгөн бойдон алга жылып, жол четине токтогонун карап тура берди Бегимай. Кыз Арсен аны эзели кечирбейт деп ойлочу. Дегеле Арсенди көргөнүнө апкаарып кетти. Ал аны түрмөдө деп ойлогон. Тагдыры талкаланды деп жүрчү. А бул болсо кымбат унаанын рулунда, жигиттик баралына келип булчуңдары чыңалып, мурдагыдан да келбеттүү болуп алыптыр. Бирок токтобой кетип кала албады. Эмнегедир кызды жигитти көздөй белгисиз бир сезим жетелеп жөнөдү. Качан гана Бегимайдын унаасы Арсендин унаасына катар токтогондо Арсен жайбаракат кара Гелендвагенден түштү.
– Кандайсың, сулуу?- унаасынан Бегимайды Арсен колун сунуп түшүрүп алды.
– Жакшы...- кыз көздөрүн уяла ала качты. Жигиттин алдында күнөөлүүдөй. Арсен болсо дал ушундай жолугушууну күтүп келген. Анын көз карашынан эле "Карачы! Мына, баягы сен келечеги жок деп чанган жигит! Көрүп ал, анын ким болгонун!" дегендей кыйынсынуу дапдаана байкалып турду.
– Көргөнүмө кубанычтамын. Кандай жүрөсүң? Көрүшө элегибизге канча болуп кетти? 3 жылбы же 4 жылбы?- Арсен билмексен кишидей сурады. Чынында ал Бегимайды ойлобогон бир дагы күнү болгон эмес. Жолугушчу күндү шурудай санап келгенин кантип танат? Бирок анысын байкатпашы керек.
– Билбейм,- кыз жылмая ийиндерин куушурду. Кыска ак футболка, буттарына чыпташкан кара шым Бегимайга куп жарашыптыр. Арсен аны суктана карап алды.
– Бош болсоң жүр, бир аз сүйлөшүп отуралы. Кофе ичели?
– Мейли...- кыз кантип макул болгонун байкабай калды. "Койсоңчу, Бегимай, сен бирөөнүн аялысың да!" анын ички үнү чыркырап жиберди. Бирок кыз Арсендин жылмаюусуна, келбетине, үнүнө, турпатына арбалып калды.
Беш кадам арыраактагы кафеге баш багышты.
– Бизге азырынча кофе гана...- жаңы эле столго отурганда жетип келген официантты жигит жылмая кайра узатты.
– Сүйлө анан? Кандайсың? Не жаңылык?- жигиттин мындай суроолоруна Бегимай таң калып бүтө элек. Тим эле мындан 4 жыл мурун эч ыр-чырсыз ажырашкандай, баарын кечирип, баарын унуткандай түрү бар Арсендин.
– Жакшы эле...
– Турмушка чыктыңбы?
– Ооба...
– Болушка да, ээ?
– Мм...- кыз өзүн тергөөчүнүн алдындагы кылмышкердей сезип кетти.
– Ал эмне аялы менен ажырашканбы?
Кыз бул суроону жоопсуз калтырды. Кызарып кетти.
– Кечирип кой! Туура эмес суроо берип алдым окшойт.
– Эч нерсе эмес... Мен басайын...- кыз ыңгайсыз абалда ордунан турду.
– Койчу. Таарынып калдыңбы? Магабы? А мен таарынбай элемин го?! Болушка кеткениңе деле, түрмөгө каматканыңарга деле, акчаң жок деп чанганыңа деле таарынбай, кечирип жүрөм го?! Токто... Отур!- жигит ишенимдүү түрдө ордунан козголуп кызды билектеринен тартты. Арсендин колдору ысык эле. Кыз дароо байкады. Денеси дүркүрөй түштү. Каршылык көрсөтө албады.
– Уялчаак кыз болуп калгансың го, тентек! "Тентек" бул сөз Бегимайдын кулагына ушунчалык жагымдуу угулуп кетти. Аны минтип Арсени гана айтчу. "Тентек, тентек..." ичинен кайталап жиберди. Жөн эле бир сөз ушунча жагымдуу болобу?..
Каректерин өйдө кыла берип, аны мурункудай эле сезим толгон капкара көздөрү менен теше тиктеп турган Арсенден көзүн ала албай калды. Ооба, бул экөөндө тең бири-бирине болгон кусалык бар эле. Алар андан кутула албай жүрүшкөнүнө көп болгон...

(Уландысы кийинки санда)

Марат Жанбараков

КОКТЕЙЛЬ (Сүйүү, жек көрүү, мансап тууралуу жашоодогу чыныгы окуялардан алынган сериал)

№759 19-25-май, 2017-ж.

(Башталышы өткөн сандарда)

– Та-ак, Дуулатов, эмне дейсиң?
– Агай, жол тыгында калып калдым.
– Уктадым деп эле айтчы, Дуулатов. Эми мен үйгө кетем да,- картаң агай көзүн кыбыңдата сүйлөдү.
– Агай бир айласын кылалычы. Мына макетти да жасап келгем. Мүмкүн, үйүңүзгө мен да кошо барам.
– Сен эмнеге барасың?
– Экзаменди ошол жактан тапшырам.
– Тим эле!- Турсун Жумабекович жактырбагандай бурк этти. Анан капыстан тээ күздөн бери жыйналбай турган короосун эстеп кетти. "Бас" деди анан ал чечкиндүү.

ххх

– Бегимай!- короодон кирип эле Турсун агай кимдир бирөөнү чакырды.
– Оу, чоң ата!- гүлдүү, кыска көйнөк кийген, чачын эки өрүм байлаган, көздөрү бакырайган арык кыз үйдөн чыкты. Кыздын ал элеси күнү бүгүнкүдөй жигиттин эсинде. Чоң атасынын жанындагы жигитти жалт карап алып, кайра уялыңкы көздөрүн ала качкан. Окуучу кыздай эле көрүнгөн. Көрсө жогорку окуу жайда 2-курста окучу экен.
– Мына бул жигитке сарайдан тырмоок алып чыгып бер! Короону жыйнайт. Дуулатов, экзаменди ошону менен бүттү деп эсептейбиз. Түшүнүктүүбү? - картаң агай өктөм сүйлөдү.
– Ооба...- Арсен сарайды көздөй баскан кыздын артынан жөнөдү.
Сарайдын ичи жыйналбаптыр, буюмдар каршы-терши чачылып жатат. Илмийген ичке буттары менен жердеги буюмдардан аярлай аттап өтүп бараткан кыз Арсенге өтө эле назик, өтө эле күнөөсүздөй көрүндү.

– Мына?!- деди кыз акыры тырмоокту таап.
Арсен бир эсе экзаменди ушундай тапшырып калганына ичинен кымыңдап жатты. Билек түрө ишке киришти. Короонун ичиндеги жаңгак, алма, кара жыгачтан былтыр күзүндө күбүлүп түшкөн жалбырактар жыйналбай жата берип кара күрөң тартып кеткен экен. Чаң. Аларды бир жерге чогултуу жигитти көп убара кылды. Чоң ата менен небере үйгө кирип кеткен боюнча жок. Тамагы кургап чыкты. Бирок чыдап жумушту бүтүрүп салмакчы болду.
– Агай?- боз ала чаң болуп жумушун бүтүп босогого келди.
– Ал уктап жатат...- ичкериден кыз чыга келди.
– Мен бүттүм.
– Анда үйгө кирип тамак ичиңиз - ойлоп көрсө эртеден бери наар ала элек экен. Кыздын сунушуна макул болуп, жуунуп үйгө кирди.

– Чоң атамды ойготпой эле коёлу. Эс алып алсын- Бегимай тамак салып жатып сүйлөдү.

– Баса, ийгиликтүү экзамен тапшырып алышыңыз менен куттуктайм!- деди кыз жылмая. Жанатан бери өзүн коёрго жер таппай ыңгайсызданып турган Арсен жандана түштү.

– Рахмат! Эми күздө келип корооңорду дагы бир жыйнап берсем кышкы экзаменден да өттүм дей берсем, болот- жигиттин бул жообуна кыз кыткылыктап күлүп койду.
– Бегимай ээ, атыңыз?
– Ооба. А сиз, Дуулатов?
– Дуулатов Арсен.
– Та-ак, Дуулатов Арсен, анда тамакка караңыз.
– Мен сизди уялчаак кыз экен деп койдум эле жанараак?
– Сырткы келбет алдамчы да. Мисалы, сиз деле сыртыңыздан жакшы окуган жигиттей көрүнөт экенсиз... А менин чоң атам болсо Аяз атадай боорукер туюлат. А чынында караңызчы, сизди концлагердин туткунундай иштетип койду.
– Көп да сүйлөйт экенсиз...
– Кечиресиз. Сиздин экзамен тапшырып, мээңиз чарчап турганын унутуп калыптырмын - Бегимай ажыкызданып жооп берди.
– Мен тамашаладым.
– Тамаша беле? И-ий, бир аз эртерээк айтсаңыз болмок экен. Таарынып калбадымбы. Эми кеч!- кыз кайгырган адамдай башын чайкап койду. Арсен күлүп жиберди.
– Мыкты актриса чыкчудай экен сенден.
– Чыгат буюрса! Окуп жатабыз азыр...
– Аа... Жигитиң барбы?
– Бар.
– Жок болсо, балмуздак алып берейин дегем да...- деди жигит күлүмсүрөй.
– Тамашаладым. Жок- кыздын бул жообуна экөө тең күлүп калышты.
– Балмуздакты ушунча жакшы көрөсүңбү? Жигитиңди балмуздакка алмашып жибердиң...

Айткандай эле алар тамак ичип бүткөн соң жакынкы дүкөнгө барып балмуздак алып жешти. Экөө тең ичинен тез тил табышып кеткенине кудуңдап жатышты. Ананчы, алар дароо эле бири-бирине жагышкан болчу. Бирок аны азырынча сыр кыла туруу керек.
– Телефонуңду бересиңби?- жигит кетүүгө камданып жатып сурады.
– Эмнеге?
– Номериңди берсең, мындан да чоң балмуздак алып берем.
– Жаз анда- кыз күлмүңдөй номурун айтып баштады. Бирок ал акыркы санын айтпай койду.
– 0дөн 9га чейинки сандарды терип көр. Сен да кичине аракет кыл. Балмуздак үчүн эт-бетинен кеткен тамаксоо экен деп калбагын- деди кыз тамашалай.

ххх

Арсен үйүнө кубанычтуу кайтты. Таң эрте уктап калганы сонун болгон экен. Бир-эки сааттан кийин кыз берген номурдун жетишпеген санын табууга аракет кылат. Бул ырахаттуу машакат болмок.
Телефонун колунда айлантып керебетинде жаткан жигитке капыстан бир ой келди. Кыз берген номурга 0дон 9га чейинки сандар уланган 10 номурга тең "Эскимо" деп СМС жазып жөнөтүп жиберди.
Акыры аягы 4 менен аяктаган номурдан "Өзүң ошондой!" деп жазылган, күлүп турган быйтыкчасы бар жооп келди. Бул Бегимай болчу...

(Уландысы кийинки санда)

Марат Жанбараков

КОКТЕЙЛЬ - МЫКТЫ СУУСУНДУК

Коктейль – бир нече суюктуктун аралашмасынан жасалган суусундук. Алкоголдук жана алкоголсуз деп эки түргө бөлүнөт. Анда алкоголсуз коктейлдердин айрымдары менен таанышып, табитиңиз тартканын жасап ичиңиз.

Коктейль жасоодо блендер (аралаштыргыч) колдонулат. Бирок колуңузда андай аппарат жок болсо капаланбаңыз. Жанчыгыч, чалгыч, вилка, кашык сыяктуу жөнөкөй аспаптарды колдонуу менен деле жасоого болот. Бирок жакшылап, бөлтөк калтырбай чалууга туура келет.

«Мен кат жаздым...» деп ырдаган Минюра Рахимжановадан коктейль: «МИНЮРА КОКТЕЙЛИ СИЗДЕР ҮЧҮН!»

Курамы:
Кара карагат –1 стакан
Кулпунай – 1 стакан
Айран – 1 стакан
Суу (муздак) – 1 стакан
Кумшекер – 2-3 аш кашык

Даярдоо ыкмасы:
1. Кулпунай менен карагатты блендерге салып аралаштырабыз.
2. Ага айранды жана сууну кошуп дагы бир ирет аралаштырыңыз.
3. Коктейль ичүүгө даяр болду.
Кааласаңыз, газдалган суу кошсоңуз болот. Мүмкүнчүлүк болсо муз салып алыңыз.

«АК ДЕҢИЗ ДЕЛЬФИНИ»

Курамы:
Сүт – 150 миллиграмм
Лимон ширеси – 1 чай кашык
Банан – 1 даана

Даярдоо ыкмасы:
1. Бананды жарымынан кесип алып, уч жак бөлүгүн кабыгынан аарчып алыңыз.
2. Аны майда бөлүктөргө бөлүп аралаштыргычка салып эзип алуу керек.
3. Үстүнө лимон ширесин жана сүттү куюп кайра бир жолу аралаштыруу зарыл.
4. Банандын сабагы бар бөлүгүнөн дельфин жасалат. Ал үчүн сабагын экиге ажыратып кесиңиз. Ага мөмө кыпчып койсоңуз, дельфиндин оозун элестетип калат.
5. Коктейлди кооз стаканга куюп, четине дельфинди салып коюңуз.
Дельфиндин көзүн да жасайм десеңиз, банандын кабыгын тегерек кылып оюп коюңуз.

БАДЫРАҢ МЕНЕН КУЛПУНАЙ

Курамы:
Бадыраң – 1 даана
Райкан – 4-5 жалбырак
Кулпунай – 1 стакан
Газдалган суу – 400 миллиграмм
Лимондун ширеси

Даярдоо ыкмасы:
1. Блендерге бадыраң, кулпунай жана райканды салып аралаштыруу керек.
2. Ага лимондун ширесин сыгып, газдалган сууну кошуңуз да, кашык менен аралаштырыңыз.
3. Даяр болгон аралашма муз кубиктери салынган стаканга куюлуп, үстү кулпунай, райкан менен кооздолот.
Блендер жок болсо алдын ала бадыраңдын ширесин сыгып алып, анан пайдаланууга туура келет.

«ШОКОЛАД ШАПКЕЧЕН КУЛПУНАЙ»

Курамы:
Кулпунай – 500 грамм
Сүт – 100 грамм
Кумшекер – 1-2 чай кашык
Балмуздак (ванилин менен) – 200 грамм
Шоколад – 100 грамм

Даярдоо ыкмасы:
1. Блендерге таза жуулган кулпунай менен балмуздакты салып аралаштырабыз.
2. Ага кумшекерди жана сүттү куюп кайра аралаштыруу керек.
3. Эми шоколадды идишке салып жай отто эритип алабыз.
4. Даяр болгон коктейлди стакандын оозуна чейин толтуруп, үстүнө шоколадды жаба куюп коюңуз.
Кооздук үчүн кулпунайды колдонууга болот.

ДАРБЫЗ КОКТЕЙЛИ

Курамы:
Дарбыз – 1 даана
Кайнатылып муздаган суу – 1 литр
Лайм же лимон – 2 даана
Бал – татымына жараша

Даярдоо ыкмасы:
1. Дарбыздын ичин кашык менен оюп идишке чыгарып, данектеринен тазалап алыңыз.
3. Аны шире сыккычтан өткөрүү керек. Лаймды (же лимонду) сыгып ширесин аралаштырыңыз.
4. Эми суу менен балды кошуп иче берсеңиз болот.
Эгер шире сыккыч аппарат жок болсо, жанчыгычты пайдаланып эзиңиз да, даки аркылуу сүзүп алыңыз.

Салтанат Мукасова
[email protected]

Макалалар

Коронавирус дүйнөгө кулач...

 

 

 

Ирандын Авхаз шаарында...

 

 

Чыгармачылыкта бут тосууларга кезикпегеним...

 

 

2019-жылдын күз айларында...

 

 

Асия куду кино көргөндөй...

 

Омега-3 кычкылы организм...

Жашоодо ар адамдын өз көз карашы...

2020-жыл көк бөрү дүйнөсү...

6-мартта Бишкекте үрөй учурган...

Жагымсыз окуяга учураган досуңузга колдоо...

Айыл Банктын” 2019-жылдын август айынан...

 

2020-жылы өлкөдө парламенттик шайлоо өтөт...

№ 906,12-18-март, 2020-ж

Популярдуу макалалар

Соңку комментарийлер

Архив

202020192018201720162015201420132012201120102009200820072006

Медиа-порталМедиа-портал

00:03:15

00:04:10

00:03:45

00:03:28

00:04:30

00:03:04

00:04:45

00:03:32

00:03:42

00:00:22

00:05:34

00:00:27

00:01:49

00:00:36

Маалымат-маанайшат порталы 2006-2020 © SUPER.KG
Биздин дарек: Кыргыз Республикасы,
Бишкек шаары, Жибек Жолу проспектиси 381,
Тел.: +996 312 88-24-00, [email protected]

SUPER.KG порталына жайгаштырылган материалдар жеке колдонууда гана уруксат.
Жалпыга таратуу SUPER.KG порталынын редакциясынын жазуу түрүндөгү уруксаты менен гана болушу мүмкүн.

Биз социалдык тармактарда:

Медиа-портал

00:03:15

0

00:00:22

0


«СУПЕР СУЛУУ-2016» СЫНАГЫ МЕНЕН КОШТОЛГОН СУПЕР КОНЦЕРТ

9-декабрда Кожомкул атындагы Спорт Ордосунда SUPER.KG порталынын 10 жылдык мааракесине арналган супер концерт болуп өттү. Аталган мааракени баарыбыз чыдамсыздык менен күткөн «Супер сулуу-2016» сынагы коштоду. Концертте көптөгөн кызыктар менен кошо эки муунду бириктирген дуэт ырлар жаңырды. 8-жолу өтүп жаткан «Супер сулуу-2016» сынагынын 16 финалчы кыздары 4 тапшырма боюнча өз өнөрлөрүн калыстар тобунун сынына коюшту.

Концертти Эрлан Нанаев түркүн түскө боёлгон лазердик шоу менен ачып берди. Андан соң комуз менен скрипканы «сыздаткан» таттуу түгөйлөр дуэт Назбек Кенчинбаев менен Нурайым Азыкбаева «Маш ботой» чыгармасын өзгөчө стилде аткарып, элдин колдоосуна арзышты.


Бул жолу алып баруучулук тизгинди Нурзат Токтосунова, Эркин Рыскулбеков, Эрмек Нурбаев жана Урмат Усенов аркалады.


Жылдыздар 1990-жылдардагы хит ырларды дуэт аткарып көрүүчүлөргө сюрприз тартуулашты. Динара Акулова, Асел Турдалиева, Кенже Дүйшеева, Гүлжигит Сатыбеков, Ильяз Абдыразаков, Гүлжигит Калыков, Съездбек Искеналиев, Самара Каримова, Курал Чокоев, Турдакун Ниязалив, Асема, Ильяз Андаш, Айгерим Расул кызы, Алихан, Эрнист Бөрүбаев, Клара Алибекова, Аяна Касымова, Кундуз Канатбек кызы, Асел Кадырбекова, Адилет Азимов, Бегиш, Каспер жана башка бир топ аттуу-баштуу ырчылар менен учурдун мегажылдыздары кечени шаңга бөлөштү. Ошондой эле «Non-Stop», «Кыз-Бурак», «Заман», «Добулбас», «Жебе», «Биз» топтору күйөрмандарга өз өнөрлөрүн тартуулашты.


Атайын супер концертке Малайзиядан келген Фарра Фаттахтын кыргыз көйнөгүн кийип, «Кара жоргону» кыргыз тилинде ырдаганын көрүүчүлөр жылуу кабыл алышты.


Кымча бел сулуулардын мыктысын аныктамакка калыстар тобунда «Beeline» компаниясынын каржы боюнча директору Тилек Акматов, Жогорку Кеңештин депутаты Аида Исмаилова, шоумен, ди-джей Алтын Камчиев, «Saima Телеком» компаниясынын каржы боюнча директору Дамира Кебекова, «Азия банкы» жабык акционердик коомунун башкармалыгынын төрагасы Нурлан Алдаяров, «Эйр Манас» авиакомпаниясынын өкүлү Усен уулу Аскар, ММКларды колдоо борборунун өкүлү Бакыт Дыйканов, «Супер сулуу-2009» сынагынын жеңүүчүсү Жамиля Ишенбаева, «Тумар» радиосунун жана телеканалынын директору Алексей Сидоров, «Азаттык» үналгысынын жетекчиси Султан Каназаров, «Нур Телеком» компаниясынын өкүлү Улугбек Ахмедов болушту. Ал эми калыстар тобунун төрайымынын милдети стилист, дизайнер Замира Молдошевага жүктөлгөн.


Концерттин өзгөчөлүгү катары ырчылар сахнада атайын жасалган столдо отуруп көрүүчүлөр менен кошо кеченин кызыгына батышканын айтууга болот. Жадакалса минтип бийлегендер да болду.


Super.kg порталынын 10 жылдыгына арналган видеосынактын жеңүүчүлөрүнө белектер ыйгарылды. 1-орунду алган Жанеля Светюковага ноутбук, 2-орунду алган Абиталиф Ариновго планшет, ал эми 3-орунду алган Бакыт Бекташевге уюлдук телефон тапшырылды. Ошондой эле Жанелянын Нурлан Насип менен сүрөткө түшсөм деген кыялы орундалып, кичинекей жеңүүчү сүйүктүү ырчысынын колунан гүлдесте алды.


"Жарайт City" долбоорунан Нурсултан Курсанали уулу, Мыктыбек Мукаев жана "Эл эмне дейт?" долбоорунан Актан Рыскелдиев баштаган "Позитифф" командасынын жигиттери элди күлкүгө бөлөштү.


Жылдагыдан өзгөчөлөнүп быйыл сулуулар jeans style тапшырмасы боюнча подиумга чыгышты.


«Супер сулуу-2016» сынагы старт алып, сулуулар коктейль көйнөкчөн сахнага чыгышып өздөрүн элге жана калыстарга тааныштырышты.

Сынактын кульминациялык учуру чыгыш бийин бийлөө болду. Алгач 16 сулуу тобу менен бийлеп, андан соң ар бир катышуучу урма аспаптын коштоосунда жалгыздап өз өнөрлөрүн тартуулашты. Кыздардын бийин залдагы эл сурантпай кол чабуу менен коштоп турду.

Кыздардын ажарын ачкан кече көйнөктөрүнүн көргөзмөсү.

Сынактын катышуучуларын гана эмес, көрүүчүлөрдү кошо толкунданткан жеңүүчүнү аныктоо мезгили келди. «SUPER.KG ажары» наамын 10-номерде чыккан Аида Карабаева багынтса, калыстар тобунун добушу менен «Сымбаттуу сулуу» наамы 8-номердеги Алтынай Эмильбековага, «Ажарлуу сулуу» наамы 7-номерде чыккан Айзада Абанбековага ыйгарылды. Ал эми «Супер сулуу-2016» наамы менен катар Бали аралына жолдомону 1-номердеги Бактыгүл Орозбаева утуп алды. Ага таажыны «Супер сулуу-2013» наамынын ээси Орункүл Шабралиева кийгизип, Бали аралына жолдомону «Супер-Инфо» гезитинин директору Шайиста Шатманова тапшырды.

Концерт Каныкей, Омар, Нурлан Насип, Жийдеш жана Баястандын порталдын 10 жылдыгына арналып жазылган «Super.kg'ге арноо ыры» менен жыйынтыкталды.Бактыгүл Орозбаева: «СУПЕР СУЛУУ» БОЛУП ТААЖЫ ТАГЫНДЫМ, АГА ТАТЫКТУУ БОЛОМ»

– Бактыгүл, жеңиш кут болсун! Кандай сезимдер болуп жатат?
– Рахмат, аябай кубанып жатам, сезимдерди сөз менен айтып бере албайм. Учурда менден өткөн бактылуу адам жок болушу керек. Мен эле эмес, ата-энем да кубанып жатышат. Анткени бул сынакка апамдын сунушу менен катышып, жеңишке жетүүмө да апам көп салым кошту десем болот.

– Жеңишке жетем деп өзүңө ишенип жаттың беле?
– Негизи кыздардын баары сулуу, баары татыктуу болчу. Арасынан 3 кызды жеңүүчү болот деп ойлогом. Албетте, алардын арасында өзүм да бар болчумун. Менин окуум менен алектенип, кесибим менен эле иштейм деген пландарым бар эле, эми «Супер сулуу» болуп таажы тагынгандан кийин бул наамга да татыктуу болом деген максат койдум. Буюрса, моделдик, сулуулук жаатында көп ийгиликтерди жаратам.

Замира Рахманбердиева
Алишер Алиев, Замир Жумабаев,
Аскар Думанаев, Саадат Эрнисова
[email protected]

Медиа-порталМедиа-портал

00:03:15

00:04:10

00:03:45

00:03:28

00:04:30

00:03:04

00:04:45

00:03:32

00:03:42

00:00:22

00:05:34

00:00:27

00:01:49

00:00:36

  • Башкы бет
  • Супер-Инфо
Маалымат-маанайшат порталы 2006-2020 © SUPER.KG
Биздин дарек: Кыргыз Республикасы,
Бишкек шаары, Жибек Жолу проспектиси 381,
Тел.: +996 312 88-24-00, [email protected]

SUPER.KG порталына жайгаштырылган материалдар жеке колдонууда гана уруксат.
Жалпыга таратуу SUPER.KG порталынын редакциясынын жазуу түрүндөгү уруксаты менен гана болушу мүмкүн.

Биз социалдык тармактарда:

Медиа-портал

00:03:15

0

00:00:22

0


Медиа-портал

00:03:15

0

00:00:22

0


Медиа-портал

00:03:15

0

00:00:22

0Смотрите также